Найважливіше про психічне здоров'я
Я представляю організацію чи громаду

Професійні стандарти для фахівців в сфері охорони психічного здоров’я в Україні

{{ slide + 1 }} / {{ sCount }}

Звернення за допомогою до фахівців щодо підтримки свого психічного здоров’я, на жаль, поки не є усталеною практикою в Україні і близько 80% людей, які потребують допомоги, не отримують її. І з-поміж низки запитань щодо фахівців можна виокремити два першочергові:

  1. До кого з фахівців з якими питаннями звертатися? Люди, які зустрічаються з труднощами з психічним здоров’я, часто не розуміють до якого фахівця їм звертатися: де закінчується компетенція психолога і починається робота психотерапевта чи психіатра; чи можуть сімейні лікарі супроводжувати пацієнтів з психічними розладами; якою є роль соціальних працівників, ерготерапевтів та медичних сестер; і, зрештою, хто і які послуги може надавати в сфері охорони психічного здоров’я;
  2. Як переконатися в тому, що фахівці нададуть якісні послуги? Звертаючись за професійною підтримкою щодо свого психічного здоров’я, ми сподіваємося що послуги будуть якісними, а фахівці володіють відповідними знаннями, вміннями та навичками. При цьому, не посада та місце здобуття освіти відіграють вирішальне значення, а якість послуг, яку можуть гарантувати кваліфіковані фахівці, що використовують базовані на доказах втручання.

Що таке професійні стандарти і для чого вони?

Наразі в Україні діє Національний класифікатор ДК 003:2010 Класифікатор професій з переліком близько 9 тисяч різних найменувань професій, які систематизовано у 9-ти розділах. Опис завдань, обов’язків та вимог до їх кваліфікації міститься в окремому документі – Довіднику кваліфікаційних характеристик професій. Проте, ці документи є дещо застарілим й не зовсім відповідають сучасному ринку праці. Наприклад, психотерапевти, які сьогодні активно надають послуги в сфері психічного здоров’я в Україні, відповідно до згаданих вище документів, можуть обіймати посади лише лікаря-психотерапевта і, відповідно, повинні мати медичну освіту. Це суперечить не тільки міжнародній практиці, але вже і не відповідає українським реаліям. В усіх розвинутих країнах психологи можуть надавати психотерапевтичні послуги за умови, що вони пройшли відповідне навчання.

Схвалюючи Концепцію розвитку охорони психічного здоров’я в Україні на період до 2030 року, уряд України визнав «низький рівень кадрового забезпечення психологами, психотерапевтами, соціальними працівниками та іншим персоналом, який залучається до надання допомоги у сфері психічного здоров’я, недостатність системи формування та підтримки професійних компетентностей серед фахівців у сфері психічного здоров’я та інших суміжних професій». Подолати ці прогалини запропонував в тому числі через «… приведення кваліфікаційних характеристик професій у сфері охорони психічного здоров’я у відповідність з міжнародними стандартами…».

Власне, розробка професійних стандартів є одним із кроків в напрямі подолання прогалин в фаховому забезпеченні сфери охорони психічного здоров’я. Професійні стандарти міститимуть конкретні вимоги до компетентностей працівників, що стануть основою для присвоєння професійної кваліфікації, незалежно від місця здобуття освіти та займаної посади. Окрім того, професійні стандарти покликані подолати розрив між освітою і практикою, оскільки є основою для формування освітніх програм. Однак, незважаючи на те, що ще в 2017 році на національному рівні було затверджено Порядок розроблення та затвердження професійних стандартів (а в 2018 – Методику їх розроблення), наразі лише для близько 30 професій (із 9 тисяч, внесених до Національного класифікатора ДК 003:2010 Класифікатор професій) затверджено відповідні професійні стандарти. Тому Національне агентство кваліфікацій працює над розробкою нового Порядку, згідно з яким професійні стандарти розроблятимуться не для посад, перелічених в Класифікаторі професій ДК 003:2010, а для професійних кваліфікацій.

Роль проєкту «Психічне здоров’я для України»

Командою проєкту «Психічне здоров’я для України»:

  1. Здійснено ситуаційний аналіз в сфері охорони психічного здоров’я, обговорено його результати з освітянами, працедавцями та представниками професійних асоціацій 27 листопада 2019 року та надіслано відповідні рекомендації Міністерству охорони здоров’я і Національному агентству кваліфікацій (Файл 1 та Файл 2);
  2. Здійснено порівняльний аналіз професій в сфері охорони психічного здоров’я у Міжнародній стандартній класифікації професій та Національному класифікаторі ДК 003:2010 Класифікатор професій, розроблено та надіслано відповідні рекомендації Міністерству охорони здоров’я і Національному агентству кваліфікацій (Файл 3);
  3. Розпочато функціональний аналіз для виокремлення завдань, які виконують різні фахівці, залучені до надання послуг в сфері охорони психічного здоров’я в Україні.

Проєкт «Психічне здоров’я для України» готовий сприяти роботі Міністерства охорони здоров’я та Національного агентства кваліфікацій в напрямі розробки професійних стандартів для фахівців в сфері охорони психічного здоров’я в Україні. Завдяки спільним зусиллям і цілісній державній політиці у сфері регулювання розвитку кадрів, українці зможуть розраховувати на якісні послуги з охорони психічного здоров’я.

Основні терміни :

Професійні стандарти – це затверджені в установленому порядку вимоги до компетентностей працівників, що слугують основою для формування професійних кваліфікацій;

Професійні компетентності – це сукупність знань, умінь і навичок, професійно значущих якостей особистості, що забезпечують здатність виконувати на певному рівні трудові функції, визначені відповідним професійним стандартом;

Професійна кваліфікація – це визнана кваліфікаційним центром, суб’єктом освітньої діяльності, іншим уповноваженим суб’єктом та засвідчена відповідним документом стандартизована сукупність здобутих особою компетентностей (результатів навчання), що дозволяють виконувати певний вид роботи або здійснювати професійну діяльність.

ФАЙЛИ ДЛЯ ЗАВАНТАЖЕННЯ:

Аналітична записка 1_Класифікатор професій

Аналітична записка 2_Професійні стандарти

Аналітична записка_Рекомендації МОЗ та НАК

Функціональний аналіз – Звіт_2020

Функціональний аналіз – Ключові висновки і рекомендації_2020

Функціональний аналіз – Презентація_2020