Найважливіше про психічне здоров'я

Про проєкт

MENTAL HEALTH FOR UKRAINE (MH4U)
ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ’Я ДЛЯ УКРАЇНИ

MH4U - це чотирьохрічний проєкт (з 2019 по 2023 рік), метою якого є покращення якості та доступності допомоги та психосоціальної підтримки для людей із психічними розладами в Україні. Проєкт впроваджується за підтримки Швейцарії, що надається через Швейцарську агенцію розвитку та співробітництва (SDC), в контексті Національної стратегії реформування
системи охорони здоров’я в Україні на період 2015-2020 років та підтримки реформи системи охорони психічного здоров'я в Україні. MH4U втілює підходи «Концепції розвитку охорони психічного здоров’я в Україні на період до 2030 року», що передбачає
«створення цілісної, ефективної системи охорони психічного здоров’я,
яка функціонує в єдиному міжвідомчому просторі, забезпечує покращення якості
життя та дотримання прав і свобод людини».


ПРОЄКТ МІСТИТЬ ТРИ КОМПОНЕНТИ І НАЦІЛЕНИЙ НА:

  1. Стимулювання лідерства, координації та інституційного зміцнення національних і регіональних структур, які забезпечують роботу сфери охорони психічного здоров’я.
  2. Покращення якості та доступності послуг у сфері психічного здоров’я через сприяння узгодженню дій служб різних рівнів та ознайомлення з кращими світовими практиками й науково-обґрунтованими інструментами.
  3. Підвищення обізнаності населення з питань психічного здоров’я, а також якості та ефективності допомоги в цій сфері з метою подолання стигми та розвитку готовності до отримання послуг.

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО?

Психічне здоров’я є однією з «незручних», оповитих міфами та стигмою, тем в українському суспільстві. За статистикою ВООЗ кожен третій протягом свого життя стикається з тим чи іншим психічним розладом, проте більшість людей не знають про наявність дієвих та доказових способів долання проблем. MH4U прагне не лише продуктивних змін в системі охорони психічного здоров’я України, а й істотного підвищення якості життя українців.


КОНТАКТИ

Ви можете надіслати свої питання щодо
проєкту MH4U, заповнивиши цю форму