Найважливіше про психічне здоров'я

Про проєкт

MENTAL HEALTH FOR UKRAINE (MH4U)
ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ’Я ДЛЯ УКРАЇНИ

MH4U - це чотирьохрічний проєкт (з 2019 по 2023 рік), метою якого є покращення якості та доступності допомоги та психосоціальної підтримки для людей із психічними розладами в Україні. Проєкт впроваджується за підтримки Швейцарії, що надається через Швейцарську агенцію розвитку та співробітництва (SDC), в контексті Національної стратегії реформування
системи охорони здоров’я в Україні на період 2015-2020 років та підтримки реформи системи охорони психічного здоров'я в Україні. MH4U втілює підходи «Концепції розвитку охорони психічного здоров’я в Україні на період до 2030 року», що передбачає
«створення цілісної, ефективної системи охорони психічного здоров’я,
яка функціонує в єдиному міжвідомчому просторі, забезпечує покращення якості
життя та дотримання прав і свобод людини».


ПРОЄКТ МІСТИТЬ ТРИ КОМПОНЕНТИ І НАЦІЛЕНИЙ НА:

  1. Стимулювання лідерства, координації та інституційного зміцнення національних і регіональних структур, які забезпечують роботу сфери охорони психічного здоров’я.
  2. Покращення якості та доступності послуг у сфері психічного здоров’я через сприяння узгодженню дій служб різних рівнів та ознайомлення з кращими світовими практиками й науково-обґрунтованими інструментами.
  3. Підвищення обізнаності населення з питань психічного здоров’я, а також якості та ефективності допомоги в цій сфері з метою подолання стигми та розвитку готовності до отримання послуг.

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО?

Психічне здоров’я є однією з «незручних», оповитих міфами та стигмою, тем в українському суспільстві. За статистикою ВООЗ кожен третій протягом свого життя стикається з тим чи іншим психічним розладом, проте більшість людей не знають про наявність дієвих та доказових способів долання проблем. MH4U прагне не лише продуктивних змін в системі охорони психічного здоров’я України, а й істотного підвищення якості життя українців.


ПРОЄКТ ВПРОВАДЖУЄТЬСЯ

Проєкт реалізується за підтримки Швейцарії, що надається через Швейцарську агенцію розвитку та співробітництва (SDC)

НАШІ УКРАЇНСЬКІ ПАРТНЕРИ

КОНТАКТИ

Ви можете надіслати свої питання щодо
проєкту MH4U, заповнивиши цю форму