Найважливіше про психічне здоров'я
Я фахівець із психічного здоров'я

Звіт про аналіз законодавства й політики у сфері психічного здоров’я України

{{ slide + 1 }} / {{ sCount }}

Якщо ви погоджуєтесь із думкою, що порушення прав людини негативно впливає на психічне здоров’я, і навпаки: повага, дотримання та захист прав людини покращують психічне здоров’я, для вас ця публікація буде корисною.

Ми хочемо поділитись цінним для нас досвідом – роботою над вивченням українського та міжнародного законодавства в сфері психічного здоров’я.

За результатами нашого дослідження ми створили Звіт про аналіз законодавства й політики у сфері психічного здоров’я України.

Історія дослідження

Орієнтирами для дослідження та зіставлення правових норм України з міжнародною практикою в сфері психічного здоров’я для нас є:

 • права людини;
 • принцип орієнтованості на людину в системі охорони психічного здоров’я;
 • міжсекторальність;
 • біопсихосоціальна модель.

Поєднання усіх цих принципів ставить у центр людину, її добробут, комфортне існування в середовищі, яке є чутливим до її потреб у сфері психічного здоров’я, та дозволяє долати виклики, які постають перед нею.

Зміст дослідження

Наша команда провела огляд міжнародних стандартів, рекомендацій ВООЗ, Міжнародного медичного корпусу, Групи Світового Банку, проаналізувала деякі законодавчі акти України. Ми також дослідили реалізацію окремих стандартів Конвенції про права осіб з інвалідністю (КПОІ) в Україні в контексті психічного здоров’я.

Окрім цього, ми вивчали рішення Європейського суду з прав людини, що стосуються сфери психічного здоров’я за участю України, політики та законодавство сусідніх країн в цій галузі, проводили опитування фахівців психічного здоров’я щодо їхнього бачення змін в законодавстві. Цю інформацію ви можете знайти в додатках до Звіту.

Ось деякі із висновків, котрі ми сформували:

 1. Наразі в Україні немає законодавчого акта, який би містив положення щодо психічного здоров’я як сфери: з преамбулою, принципами, термінологією, посиланням на права людей, які мають психічні розлади;
 2. Положення щодо інвалідності, що існують в Україні, не повністю відповідають біопсихосоціальній моделі та КПОІ;
 3. Українське законодавство містить норми, зміст і формулювання яких породжують стигматизацію та дискримінацію;
 4. Положення щодо можливості прийняття рішень особами з психічними розладами (які визнані недієздатними) повною мірою не відповідають КПОІ, яка заохочує держав-учасниць до запровадження моделі щодо підтримання прийняття рішень;
 5. Законодавство України не узгоджене зі статтею 12 КПОІ, а саме — існують порушення стандарту рівності перед законом осіб із психічними розладами, які визнані недієздатними.
 6. Окремої уваги вимагають:
 • покращення законодавчого забезпечення соціальної інтеграції людей із психічними розладами. Зокрема, створення можливостей для отримання послуг у сфері психічного здоров’я в громадах, наближених до місця проживання користувачів послуг, а також створення правового підґрунтя для роботи мультидисциплінарних команд і залучення фахівців медичних та немедичних установ, організацій до надання таких послуг;
 • регламентація прав пацієнтів із психічними розладами та їхніх родичів.

Україна взяла на себе зобов’язання з вдосконалення системи охорони здоров’я, контролю та запобігання поширенню неінфекційних захворювань, підписавши Угоду про асоціацію з Європейським союзом. В угоді також йдеться про те, що наша держава має сприяти пропагуванню здорового способу життя, покращенню психічного здоров’я громадян України.

Зважаючи на це, та на ратифіковані Україною міжнародні договори, зокрема, Конвенцію про права осіб з інвалідністю, Україна потребує перегляду деяких положень законодавства в сфері психічного здоров’я.

Отож, цією публікацією маємо намір розпочати дискусію серед користувачів послуг сфери психічного здоров’я та їхніх родин, політиків і фахівців щодо визначення та усунення окремих проблемних питань українського законодавства в контексті його відповідності до міжнародних стандартів дотримання та захисту прав осіб з інвалідністю, включно з людьми із психічними розладами.  

Напишіть нам на адресу Artem.Osypian@mh4u.in.ua, якщо маєте пропозиції щодо обговорення визначених нами проблем. Сподіваємось на плідну співпрацю, яка стане фундаментом для подальшої роботи над змінами в законодавстві України у сфері психічного здоров’я.

Разом нам вдасться розвинути доступну, науково обґрунтовану та безперервну допомогу, засновану на гідності та дотриманні прав людини.   

ФАЙЛИ ДЛЯ ЗАВАНТАЖЕННЯ:


Звіт_Аналіз законодавства у сфері психічного здоров’я в Україні

Брошура_Законодавство у сфері психічного здоров’я