Найважливіше про психічне здоров'я
Я представляю організацію чи громаду

Спільна позиція учасників Діалогу психічного здоров’я 25.06.2020

{{ slide + 1 }} / {{ sCount }}

Позиція учасників Діалогу з психічного здоров’я щодо розвитку сфери послуг психічного здоров’я в Україні:

Ми, учасники Діалогу з психічного здоров’я, підкреслюємо необхідність розвитку послуг в сфері психічного здоров’я в Україні, оскільки це є обов’язковою умовою досягнення Україною Цілей сталого розвитку.

Майже третина українців стикається з розладом психічного здоров’я впродовж свого життя, а розлади психічного здоров’я загалом є вагомим чинником тягаря непрацездатності в Україні. Однак, послуги з психічного здоров’я залишаються недоступними для багатьох українців. Це зумовлене як  історичною особливістю розвитку сфери психічного здоров’я, інституційними та організаційними бар’єрами для розвитку галузі, так і іншими вагомими чинниками. Для подолання цієї прогалини, вважаємо за необхідне:

  1. Узгодження розвитку сфери охорони психічного здоров’я в Україні на рівні національної політики.
  2. Створення міжвідомчої робочої групи на національному рівні для розробки національної політики.
  3. Затвердження національного плану заходів на реалізацію національної політики та Концепції розвитку охорони психічного здоров’я в Україні на період до 2030 року.
  4. Створення та забезпечення спроможності міжсекторальних робочих груп на рівні територіальних громад, які здійснюватимуть координацію реалізації плану заходів та працюватимуть над забезпеченням осіб з психічними розладами якісними послугами.
  5. Розробити рамкові рекомендації для надання послуг, які стосуються психічного здоров’я на рівні громад.
  6. Розробити та впровадити фінансові механізми, які стимулюватимуть кооперацію між надавачами послуг з охорони психічного здоров’я з різних відомств та форм власності на виконання національної політики.
  7. Провести адвокаційну роботу щодо забезпечення фінансування національного плану заходів на реалізацію національної політики з розвитку охорони психічного здоров’я в Україні на період до 2030 року.
  8. Користувачі послуг та їхні представники повинні бути залучені до усіх процесів, від формування політик до їх реалізації на рівні громад.
ФАЙЛИ ДЛЯ ЗАВАНТАЖЕННЯ:

Підсумки Діалогу психічного здоров’я 25.06.20