Найважливіше про психічне здоров'я
Я представляю організацію чи громаду

Розуміння та робота з ранньою життєвою травмою в Білорусі та Україні (2020)

{{ slide + 1 }} / {{ sCount }}

У 2018 і 2019 рр. проєкт Європейського регіонального бюро ВООЗ «Культурні контексти здоров’я і благополуччя» спільно з Центром співробітництва з ВООЗ у галузі культури і здоров’я при Ексетерському університеті, Мінським обласним клінічним центром «Психіатрія-наркологія», Інститутом психічного здоров’я Українського католицького університету залучав науковців, спеціалістів-практиків, медичних працівників і представників інших відповідних зацікавлених сторін до серії з трьох семінарів на тему культурних контекстів ранньої дитячої травми і надання психолого-психіатричної допомоги в Україні та Білорусі.

У запропонованій доповіді відображено зміст семінарів у формі статей, написаних низкою їх учасників. В них йдеться про загальну ситуацію з ранньою дитячою травмою в їхніх напрямках діяльності та про культурні контексти – традиції, вірування, культурні норми, установки, цінності, практики роботи і законодавчі рамки, які підсилюють, або, навпаки, знижують стійкість до негативних впливів. У доповіді також визначено перспективні можливості для створення більш сприятливих умов з метою забезпечення більшого захисту і зміцнення здоров’я молоді з різних верств суспільства. 

Загалом, у доповіді окреслено три ключові передумови для досягнення позитивних змін:

  • організація заснованого на фактичних даних навчання і підготовки щодо профілактики і виявлення ранньої дитячої травми та вжиття заходів у відповідь на неї;
  • чітке визначення функцій, алгоритмів і каналів взаємодії між різними секторами для активізації і сприяння процесу вжиття заходів у відповідь на ранню дитячу травму; 
  • налагодження міжвідомчої партнерської взаємодії та об’єднань для залучення й оптимального використання ресурсів, пом’якшення ефекту вигорання серед практикуючих фахівців і створення системи неперервної підтримки і лікування на рівні місцевої громади.
ФАЙЛИ ДЛЯ ЗАВАНТАЖЕННЯUnderstanding and building resilience to early life trauma in Belarus and Ukraine (2020)