Найважливіше про психічне здоров'я
Я фахівець із психічного здоров'я

Принципи практики в сфері охорони психічного здоров’я, орієнтованої на відновлення (Підхід відновлення, Recovery Approach)

{{ slide + 1 }} / {{ sCount }}

З точки зору особи з психічним захворюванням, відновлення означає повернення та збереження надії, розуміння своїх можливостей та обмежень життєдіяльності, участі в активному житті, особистої автономії, соціальної ідентичності, сенсу та мети життя, та позитивного сприйняття власного «Я».

Важливо пам’ятати, що відновлення – не тотожне поняттю одужання. Відновлення стосується як внутрішніх почуттів особи, яка перебуває в процесі відновлення, – надія, зцілення, розширення прав та зв’язку з оточуючим,- так і зовнішніх умов, що сприяють відновленню – дотримання прав людини, позитивна культура відновлення, та послуги, орієнтовані на відновлення. (Jacobson and Greenley, 2001 ст. 482)

Завдання принципів практики охорони психічного здоров’я, орієнтованої на відновлення, – гарантувати, що послуги з охорони психічного здоров’я надаються таким чином, щоб сприяти відновленню користувачів цих послуг.

1. УНІКАЛЬНІСТЬ ОСОБИ

Практика охорони психічного здоров’я, орієнтована на відновлення:

 • визнає, що відновлення не обов’язково пов’язане з одужанням, а радше з можливістю обирати і проживати життя, сповнене значення, задоволеності та сенсу, а також з відчуттям того, що особа – важливий член громади;
 • погоджується з тим, що результати відновлення – індивідуальні та унікальні, і фокус уваги не обмежується виключно сферою здоров’я та передбачає акцент на соціальній інклюзії та якості життя;
 • розширює можливості особи таким чином, щоб їй було зрозуміло та відчутно, що саме вона в центрі допомоги, яку отримує.
2. СПРАВЖНІЙ ВИБІР

Практика охорони психічного здоров’я, орієнтована на відновлення:

 • підтримує та сприяє особам у реалізації власного вибору щодо того, як вони хочуть жити, і визнає, що вибір повинен бути змістовним та креативним;
 • підтримує осіб в розвитку їх сильних сторін та у тому, щоб вони брали на себе максимально можливу на будь який момент відповідальність за власне життя;
 • гарантує баланс між необхідністю надання обов’язкової допомоги та підтримкою з метою допомогти особі взяти на себе позитивні ризики та отримати максимальну користь від нових можливостей.
3. СТАВЛЕННЯ І ПРАВА

Практика охорони психічного здоров’я, орієнтована на відновлення:

 • дослухається, вчиться та діє відповідно до інформації, отриманої від пацієнтів та осіб, які їх доглядають, щодо того, що саме важливо для конкретного пацієнта;
 • пропагує та захищає юридичні, громадянські права особи та її права людини;
 • надає підтримку особі в утриманні та розвитку соціальної, професійної діяльності та відпочинку, яким особа надає значення;
 • вселяє надію щодо майбутнього особи та її здатності проживати змістовне життя.
4. ГІДНІСТЬ ТА ПОВАГА

Практика охорони психічного здоров’я, орієнтована на відновлення:

 • ввічлива, щира та сповнена поваги у всіх видах взаємодії;
 • передбачає уважне ставлення та повагу до кожної особи, особливо до її цінностей, переконань та культури;
 • протидіє дискримінації та стигмі незалежно від того, чи вони існують в межах її власних служб, чи в ширшій громаді.
5. ПАРТНЕРСТВО ТА КОМУНІКАЦІЯ

Практика охорони психічного здоров’я, орієнтована на відновлення:

 • визнає, що кожна особа – це експерт у власному житті і що відновлення передбачає партнерську роботу з пацієнтом та особами, які надають йому допомогу, спрямовану на забезпечення змістовної підтримки;
 • цінує важливість обміну необхідною інформацією та необхідність забезпечення зрозумілої комунікації;
 • використовує позитивні та реалістичні методи роботи з пацієнтами та особами, які надають їм допомогу, для того, щоб сприяти реалізації їхніх власних надій, цілей та прагнень.
6. ОЦІНКА ВІДНОВЛЕННЯ

Практика охорони психічного здоров’я, орієнтована на відновлення:

 • гарантує та уможливлює постійне оцінювання практики, яка базована на відновленні на кількох рівнях;
 • пацієнти та особи, які надають їм допомогу, можуть відслідкувати прогрес;
 • послуги демонструють використання власного досвіду осіб, які отримували допомогу, з метою збору інформації для покращення якості заходів;
 • система охорони психічного здоров’я звітує про ключові результати, які вказують на відновлення, до них належать (але не обмежуються): житло, працевлаштування, освіта, соціальні та сімейні стосунки, а також медичні показники та показники добробуту.