Найважливіше про психічне здоров'я
Я фахівець із психічного здоров'я

Програма “Здорове мислення” для попередження перинатальної депресії

{{ slide + 1 }} / {{ sCount }}

Перинатальна депресія (під час вагітності та рік після пологів) є поширеною проблемою в сфері психічного здоров’я та однією з провідних причин непрацездатності жінок репродуктивного віку у всьому світі. 

Розповсюдженість перинатальної депресії значно різниться, проте середнє значення в країнах з високим рівнем доходу становить від 10% до 15% (O’Hara MW, Swain AM (1996) Rates and risk of postpartum depression—a meta-analysis. Inter- national Review of Psychiatry 8: 37–54). Наукові дані свідчать, що ці показники в країнах з низьким та середнім рівнем доходу вищі і становлять від 18% до 25% (Bull World Health Organ 90: 139G–149). 

Суїцид має сильний зв’язок з депресією та є провідним фактором материнської смертності у всьому світі. За даними ВООЗ приблизно кожна третя смерть серед жінок під час вагітності та в рік після народження була пов’язана з депресією.

Поширеність післяпологової депресії в Україні відповідно до результатів дослідження, проведеного у жінок у післяпологовому періоді, складає 18,95% жінок. А 36,6% жінок мали підвищені бали за Единбурзькою шкалою післяпологової депресії (Психіч. здоров’я. – 2005. – № 3. – С. 31-36).  

В умовах відсутності клінічних протоколів, скринінгових програм на національному рівні та високого рівня стигматизації у суспільстві, перинатальна депресія досить часто лишається недіагностованою. Нелікована перинатальна депресія становить ризик не лише для психічного здоров’я жінки, а і для фізичного, когнітивного та соціального розвитку дитини та добробуту родини в цілому. 

Протягом останніх десятиліть у країнах з високим рівнем доходу накопичуються докази ефективності втручань, які проводять працівники сфери охорони здоров’я без спеціалізації в сфері психічного здоров’я (наприклад, медсестри, акушерки, сімейні лікарі та інші працівники сфери охорони здоров’я в громаді). Зусилля щодо поліпшення психічного здоров’я матері за допомогою таких заходів в країнах, що розвиваються, до яких відноситься Україна, є дуже перспективним.

Програма “Здорове мислення”, розроблена в Пакистані в 2013 році, в країні, яка має досить високий рівень перинатальної депресії. Вона мала сприятливий вплив на материнське психічне здоров’я, попереджаючи розвиток тяжких наслідків пов’язаних з депресією і вплив на фізичний та психосоціальний розвиток дитини.

У 2015 році ВООЗ опублікувала посібник, який було визнано доказово обґрунтованим завдяки використанню психосоціальних інтервенцій, які можуть бути впроваджені за різноманітних глобальних умов не лише спеціалістами у сфері психічного здоров’я.

Даний посібник розрахований на спеціалістів, що на постійній основі контактують з жінкою в цей сенситивний період: акушери-гінекологи, педіатри й сімейні лікарі, та можуть впроваджувати психосоціальну інтервенцію “Здорове мислення” в свою рутинну практику. Програма “Здорове мислення” не передбачає додаткового навантаження, а виконується паралельно із звичайними обов’язками. Вона була адаптована таким чином, щоб її можна було застосовувати універсально для всіх жінок, а не лише для жінок із депресією.

Посилання на програму “Здорове мислення”: https://bit.ly/38T3jms