Найважливіше про психічне здоров'я
Я фахівець із психічного здоров'я

Керівництво mhGAP для ведення ПНПР у неспеціалізованих закладах охорони здоров’я

{{ slide + 1 }} / {{ sCount }}

Психічні, неврологічні розлади та розлади, пов’язані зі вживанням психоактивних речовин (ПНПР-розлади), надзвичайно поширені та формують великий тягар захворювань та непрацездатності в усьому світі. Усе ще існує велика прогалина між нагально потрібними та наявними потенціалом і ресурсами систем охорони здоров’я для зниження цього тягаря. Майже кожна десята людина має психічний розлад, але лише 1 % працівників систем охорони здоров’я у всьому світі надає послуги з охорони психічного здоров’я. 

ПНПР-розлади є значною перешкодою у спроможності дітей до навчання, а у випадку дорослих – перешкодою до функціонування в родинах, на робочих місцях і в суспільстві в цілому.

Визнаючи нагальну потребу у наданні послуг людям із ПНПР-розладами та їхнім доглядачам, а також у подоланні розриву між наявними та необхідними ресурсами та послугами, у 2008 році Відділ з питань психічного здоров’я та зловживання психоактивними речовинами Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) розпочав

Програму дій із подолання прогалин у сфері психічного здоров’я (Mental Health Gap Action Programme, mhGAP). Основними цілями mhGAP є посилення прихильності урядів країн, міжнародних організацій та інших зацікавлених сторін до підвищення фінансування та людських ресурсів для лікування ПНПР-розладів і забезпечення значно ширшого охоплення населення ключовими послугами у країнах із середнім і низьким рівнями доходів. У рамках цих цілей mhGAP надає засновані на доказах настанови та інструменти для досягнення цілей, поставлених у Комплексному плані дій з охорони психічного здоров’я на період 2013–2020 років.

У 2010 р. з метою сприяння впровадженню програми mhGAP було розроблено Керівництво mhGAP для ведення ПНПР-розладів у неспеціалізованих закладах охорони здоров’я (ЗОЗ). Керівництво mhGAP є простим інструментом, розробленим на основі настанов mhGAP, який представляє інтегроване ведення пріоритетних ПНПР-розладів з використанням протоколів для прийняття клінічних рішень.

ФАЙЛИ ДЛЯ ЗАВАНТАЖЕННЯ

Керівництво mhGAP


Головний алгоритм